Codegroen Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel activiteiten en vrijetijdsbesteding in de natuur te bevorderen, te promoten en te verdedigen, ongeacht of daarbij gebruik gemaakt wordt van een voortbewegingsmiddel. In dit verband kan de vereniging beurzen, tentoonstellingen, salons of eender welk ander cultureel, sport- of mediaevenement organiseren of er zijn medewerking aan verlenen, zij het op internationaal, nationaal, gewestelijk of lokaal vlak. Ze kan rally’s, tochten, treffens en andere gelijkaardige activiteiten organiseren.De vereniging verstrekt advies en aanbevelingen in het kader van alles wat het gebruik van, maar niet beperkend tot, veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, landwegen, voormalige treinbeddingen, … aangaat. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar hierboven gedefinieerd doel. Ze kan haar medewerking verlenen, zich onder eender welke vorm verbinden en zich aansluiten bij elke organisatie die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig doel nastreeft.