2010-03-08 HLN: Steeds meer Vlaamse gemeenten maken werk van trage wegen

In 2009 hebben 9 Vlaamse gemeenten projecten rond trage wegen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid in het kader van het milieu- en natuurbeleid. Dat zijn er twee meer dan in 2008. Ook de provincie Oost-Vlaanderen diende in 2009 een project in. Nog eens 77 gemeenten namen het thema op in hun mobiliteitsplan.
 
Een trage weg is elk baantje dat vooral bedoeld of geschikt is voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals voet- en buurtwegen, holle wegen, jaagpaden of herbestemde spoorwegbeddingen. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst biedt de vzw Trage Wegen ondersteuning. Voor advies en begeleiding bij de opmaak van het mobiliteitsplan kunnen gemeenten beroep doen op mobiliteitsbegeleiders van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de werkdoos trage wegen en mobiliteit van vzw Trage Wegen. (belga/adv)

uit HLN