Historiek Codegroen

- Eind 2007 ontstaat er een ware hetze tegen het recreatief gebruik van motorvoertuigen
op onverharde wegen. Vrnl. Quads en de zgn. ‘wildcrossers’ zijn hier het mikpunt van.
Het gevolg is dat er een aantal gemeentebesturen op basis van het
Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) een politiereglement willen
uitvaardigen dat het gebruik van gemotoriseerd verkeer op onverharde wegen totaal
wil verbieden. Het gemeentebestuur van Asse neemt hierin het voortouw en probeert
dit verbod door te drukken voor gans de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-
Opwijk_Wolvertem)!

Als reactie hierop wordt er door 3 enduristen (waarvan 2 mede-oprichters van Codegroen) een schrijven gericht aan betrokken burgemeesters.
Eddy De Block, burgemeester van Merchtem, neemt het initiatief om samen met zijn politiecommissaris een delegatie te ontvangen om de problematiek te bespreken op een constructieve wijze.

Vergadering met burgemeester en politiecommissaris van- en te Merchtem dd. 1 april 2008 (en dit was geen grap!)

Als gevolg van deze bespreking stelt op 2 mei 2008 de burgemeester zijn raadszaal ter beschikking om, tbv. alle enduristen en quadrijders van Vlaanderen, een toelichting te geven van de stand van zaken. In dit panel zetelt ook de politiecommissaris en worden voor het eerst de “10 geboden” voorgesteld aan de gebruikers van onverharde wegen in Vlaanderen. Op deze vergadering waren meer dan 100 geïnteresseerden aanwezig w.o. ook de pers.

Eind augustus 2008 wordt er op initiatief van Chris Van Geel, voorzitter van Grensland, een vergadering samengeroepen in hun clublokaal te Gierle alwaar alle betrokken partijen, ook motorcrossbonden, Codever (Wallonië), KTM Belgium, Motoren & Toerisme en 4x4 clubs aanwezig waren naast de quad en endurorijders, wat op zich al een unicum te noemen is!
Hier is beslist is om met een beperkte groep de voorbereiding van een overkoepelende aan te vatten.

In de loop van september en oktober 2008 volgen er nog diverse vergaderingen in de lokalen BMW Belgium te Bornem alwaar de basis gelegd wordt van Codegroen.

Op 14 november 2008 vindt dan de oprichtingsvergadering van Codegroen plaats te Merchtem in de taverne ‘5 voor 12’ (symbolisch?).