Overlast... niet gewenst.

We kregen melding van het volgende:

In de Bosmansstraat in Diest/Molenstede is er een pad/voet(?)weg, iets voor café Den Oker waar er veel te hard gereden wordt. Het ANB Vlaams Brabant vraagt met aandrang om daar rustig te passeren zodat de overlast voor passanten en buurtbewoners minimaal blijft.

We vragen dan ook als Codegroen om ook daar de 10 geboden te respecteren.
Het staat buiten kijf dat de overheid zal optreden om misbruiken tegen te gaan indien de overlast aanhoudt.