Gezocht!!!!

Codegroen is een federatie begaan met het respectvol gebruik van onverharde wegen.
Zij behartigt o.a. de belangen van gemotoriseerde gebruikers van deze wegen en is hun aanspreekpunt naar de buitenwereld.
Codegroen treedt hiervoor permanent in communicatie met de verschillende ‘spelers’ op dit domein zoals: openbare besturen, sportraden, clubs… .
Het bestuur van Codegroen bestaat uit vrijwilligers.
Om onze rangen te versterken zijn wij op zoek naar 2 bestuursleden nl.:
- Voorzitter: deze persoon ontfermt zich over de coördinatie van het dagelijks bestuur.
- PR verantwoordelijke: iemand zich bezig houdt met de interne- & externe communicatie via de diverse communicatiekanalen.
Enige affiniteit met gebruik van motorvoertuigen op onverharde wegen (all-road, enduro & 4x4)
is een belangrijk pluspunt voor geïnteresseerden.
Naast een vlotte communicatiestijl is enige ervaring in één van bovenvermelde functies welkom.

Voelt u zich aangesproken neem dan gerust contact op met ons: bestuur@codegroen.be