Stefan Everts, Motorcross en Neeroeteren.

Mededeling: Boodschap van Everts aangekomen op gemeenteraad.

De uithaal van ereburger Stefan Everts naar het gemeentebestuur in het Belang van Limburg van 09 mei 2018 is aangekomen bij dat gemeentebestuur. Althans, dat is toch wat we kunnen afleiden uit de zitting van de gemeenteraad van afgelopen maandag 28 mei 2018. Afgaande op de antwoorden die Neeroeters gemeenteraadslid Pierre Hendrikx (VB) kreeg van het gemeentebestuur op zijn vragen over de uithaal van Stefan Everts is de boodschap zelfs luid en duidelijk ontvangen.

Alternatieve kiezelgroeve?

Niet dat dat wil zeggen dat de gestelde lichamen van de Maaseiker politiek het daarom ook begrepen hebben en zinnens zijn om Stefans’ standbeeld te ruilen voor de organisatie van een motorcross wedstrijd in Neeroeteren. Neen hoor. En al zeker niet in de kiezelgroeve! Toen Hendrikx de desiderata van Everts opsomde antwoordde Schepen Raf Didden (CD&V) gortdroog dat ‘er in Neeroeteren geen enkele locatie’ voor motorcross te vinden is. Er is dus nergens een lapje grond waarop men (éénmalig) een cross zou kunnen organiseren? Misschien moet de oppositie eens de documentatie van die zoektocht naar een alternatieve ‘kiezelgroeve’ opvragen. Ik vrees dat ze van een kale kermis zullen thuiskomen want ik geloof nooit dat ze daar echt deftig naar gezocht hebben in Maaseik. Net zoals ik er elke dag minder en minder in geloof dat al die andere overheden in ons dierbaar apenland echt serieus op zoek zijn naar crossterreinen. Laat ons eerlijk zijn, Stefan Everts heeft gewoon gelijk. Als ze niet vooraan mee op de foto’s kunnen staan hebben we weinig te verwachten van onze politici.

De bodem toch verder onder zoeken?

Raadslid Hendrikx vroeg ook naar een stand van zaken van de boringen naar het stort in de ondergrond van het crossterrein de kiezelgroeve. Wat dat betreft viel er verassende informatie te rapen. Zo is men blijkbaar toch nog niet klaar met het bodemonderzoek. In tegenstelling tot wat ik eerder te horen kreeg vertelde schepen Didden nu 'dat er toch nog bijkomende boringen nodig zijn’. Zouden ze daar in Maaseik nattigheid voelen nadat we eerder de mare verspreidden dat er ‘toevallig’ behoorlijk uit de ‘stort-richting’ geboord werd? Zelf heb ik, zoals jullie weten, daarop mijn bereidwillige medewerking aan dat onderzoek al formeel gegeven. Daar heb ik nog niets van gehoord. Ik vraag mij dan ook af of ze de boringen verder zetten om iets te vinden, dan wel om vooral nog duidelijker niets te vinden. Tja, ik kan er ook niets aan doen, maar politici vertrouwen is nu eenmaal niet mijn ding.

Zijn ze nu ook met de compensatiegrond van de kiezelgroeve lopen?

Een andere interessante vraag van Hendrikx ging over het compensatiegebied dat ooit voor het motorcrossterrein werd gereserveerd. In het Nieuwsblad van 18 mei 2018 staat namelijk dat om het nationaal Park Hoge Kempen te verbinden met natuurgebied Bergerven en de Duinengordel er landbouwgrond in Dorne-Opoeteren wordt toegevoegd aan het project. Eventjes pro memorie: In de tijd dat we streden om de kiezelgroeve te regulariseren van natuurgebied naar recreatiegebied waren er planologisch twee compensatiegebieden voorzien (Zie MER MC Maasland, tabel 2.1). Eén gebied lag op de site Jagersborg, een ander was te vinden in Dorne-Opoeteren (MER Mc Maasland 8.2.6, Voorgesteld compensatiegebied Dorne-Opoeteren). Dat gebied uit het MER komt nogal tamelijk hard overeen met het gebied waarvan sprake in de krant. De vraag is dus of ons gemeentebestuur finaal ook nog eens met de compensatiegrond van de kiezelgroeve is gaan lopen? Schepen Didden antwoordde eigenlijk niet op die vraag. Hij fietste als een volleerd acrobaat om de hete aardappel heen door te stellen dat nu de kiezelgroeve toch natuurgebied is er ook geen compensatiegrond meer nodig is. We kregen niet te horen dat het ging om ons compensatiegebied, noch dat het er niet om ging. Daarmee weten we dus niet of het compensatiegebied van de cross nu verhandeld is of niet, daarmee weten we dus niet of dat gebied ooit in de toekomst nog zou kunnen dienen als toekomstig compensatiegebied voor een eventueel toekomstig crossterrein of niet.

Creemers zet de puntjes op de ‘i’?

Nadat schepen Didden zijn teleurstellende antwoorden gegeven had sloot mijn goede vriend burgemeester Creemers af met de boodschap dat ze hiermee de puntjes op de ‘i’ hadden gezet. Quod non! Puntjes hebben ze overal gezet behalve op de ‘i’! Ik voel aan mijn theewater dat we almaar dichter bij de waarheid in dit dossier komen. De waarheid waarom we op cruciale momenten in de steek werden (en worden) gelaten door ons gemeentebestuur. Stilletjes aan komen we in de fase aan waarop we het echte wel en wee van de teloorgang van ons sporterfgoed gaan kennen. Hoe zegt men dat ook alweer? 'Je kunt sommige mensen altijd voor de gek houden en alle mensen soms, maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden’.

Laat het een les zijn voor politici die de cross-pagina graag snel en geruisloos omslaan.

Wordt vervolgd!

Kevin Moonen

0479/628009

http://www.reddemotorcross.be/09/content/boodschap-van-everts-aangekomen...