2010-02-27 Open brief: Het Groen!e gif.

Open brief: Het Groen!e gif.

Nav: http://img705.imageshack.us/img705/4387/groen.jpg

'Haatspeech' behoort ook tot onze 'freedom of speech' zal Diederik Vandendriessche (Groen!) wel gedacht hebben toen hij het stukje 'Geen permanente motorcross in Balen en Brecht' uit zijn gifgroene pen toverde en wereldkundig liet maken via de partijpropaganda. Groot gelijk heeft die Diederik! Haat is immers net zoveel emotie als al de rest, en dat kropt een mens maar beter niet op! Veronderstellende dat Groen! wel geen proces zal inspannen om de eigen partijdotatie in te trekken zit Diederik alvast 'safe' met zijn column. Boutadisch!? Ja. Al was het maar omdat de auteur zo weinig ruimte voor interpretatie en tegenargumentatie laat.

Dat het nieuws dat heel Vlaanderen niet meer over 'permanente circuits' spreekt nog niet tot bij Diederik is doorgedrongen kunnen we hem nog vergeven, dat hij als een pijl uit een boog voorbijgaat aan alles wat het Duitse Idealisme ons ooit heeft proberen bij te brengen is al wat moeilijker te verteren. Anti tout court, is de enige les die we kunnen trekken uit zijn stukje. Naar zowel waarom, als gevolg hebben we het raden. Alsof motorcrossers de open ruimte plots minder open maken? Het moet zijn dat Diederik aast op de prijs voor de meest argumentatie- en alternatiefloze column, of op zijn minst toch die voor de meest contraproductieve.

Hypothetisch Diederik: Je bent één van die 10.000 motorcrossers die Vlaanderen volgens de WES-studie rijk is. Je bent in het bezit van zo een prachtmachine. Je traint en traint tot dat de lokale grassprietjesfanclub roet in het eten komt strooien en je toch wel niet al je trainingsmogelijkheden ontneemt. Wat doe je? Uw Groen!e collega Dirk Peeters had het alvast reeds lang door toen hij stelde dat, en ik citeer hem, "permanente terreinen nodig zijn om een halt toe te roepen aan de diverse vormen van ontoelaatbaar wildcrossen, wat veel schade berokkent ". Pakweg het alternatief van de industrieterreinen oogt realistisch maar is echter net als alle andere alternatieven tot op heden zeer relatief gebleken. Waarom? Omdat men sinds 2002 niet aan ook maar 1 nieuwe realisatie is toegekomen. Ook niet op industrieterreinen. Het tegendeel is waarheid, er verdwijnen enkel terreinen, er verdwijnen enkel kansen. Als we U volgen blijven er in Vlaanderen straks nog 2 van de door de paars-groen!e Vlaamse regering 15 beloofde circuits over. Hetgeen U, gezien Uw betoog, wel weet te smaken en dus absoluut niets met het inbescherming nemen van onze natuur te maken heeft. Au contraire Diederik, au contraire...

Vroeger, vanaf '77, toen Groen! nog echt "anders wilde gaan leven" en ene zeker Luc Versteylen ons van de bloemetjes en de bijtjes leerde houden bracht men nog respect op voor de medemens zijn hobby's. Vandaag nog denk ik dat Groen!, ook al kan een polderdorp meer of minder ze niet uit een regering halen, dit hoger in het vaandel voert dan het openen van klopjachten op mensen met een gemotoriseerde hobby. Als U zondermeer een oproep lanceert om de aanval te openen op de nog resterende terreinen dan bent U niet bezig met het zoeken naar oplossingen maar juist met het vergiftigen van het laatste greintje levensvatbaarheid van de motorcross. Temeer daar U er zelfs in slaagt om technologisch groene evoluties in de motorcross compleet buiten beschouwen te laten. Ik durf er mijn huis op verwedden dat Diederik ons veel kan leren over die bloemetjes en ook wel over die bijtjes van pater Versteylen. Over motorcross in Vlaanderen, en vooral de toekomst ervan denk ik dat Diederik ons beter niet al te veel meer komt leren...

Om af te sluiten nog dit Diederik: aanslagen, dat is iets voor de mannen van de Taliban. Motorcrossers plegen geen aanslagen, die bedrijven een hobby. Net zoals alle andere.

Met meeste hoogachting,

Kevin Moonen
www.reddemotorcross.be

AttachmentSize
Image icon groendvd.jpg651.51 KB