Gezocht!!!!

Codegroen is een federatie begaan met het respectvol gebruik van onverharde wegen.
Zij behartigt o.a. de belangen van gemotoriseerde gebruikers van deze wegen en is hun aanspreekpunt naar de buitenwereld.
Codegroen treedt hiervoor permanent in communicatie met de verschillende ‘spelers’ op dit domein zoals: openbare besturen, sportraden, clubs… .
Het bestuur van Codegroen bestaat uit vrijwilligers.
Om onze rangen te versterken zijn wij op zoek naar 2 bestuursleden nl.:

WAAROM BLIJFT HET ZO STIL ROND DE MOTOR OF DE SCOOTER TIJDENS DE WEEK VAN DE MOBILITEIT?

Niet meteen een van de doelstellingen van Codegroen, maar gezien het grote ledenaantal in de de "gemotoriseerde tweewieler"-middens niet onbelangrijk.

Bij deze dus:

FEBIAC, de auto- en motorfederatie in België en Luxemburg, betreurt dat in heel het mobiliteitsdebat en het zoeken naar oplossingen, de motor en scooter volledig over het hoofd worden gezien.. Nochtans ligt daar een groot potentieel dat meteen kan worden benut, zonder bijkomende investeringen in infrastructuur en zonder extra subsidies.

Kaarten en Topografische info

Welke kaartmateriaal is beschikbaar online en offline?
Waar kan ik kaarten (legaal) downloaden?
Welke tools zijn er (gratis en legaal) beschikbaar om tracks uit te tekenen en om te zetten naar gpx-bestanden?

We proberen hier een overzichtje te maken van wat beschikbaar is en waar.

Heb je meer info? Laat het dan even weten per mail.

Overlast... niet gewenst.

We kregen melding van het volgende:

In de Bosmansstraat in Diest/Molenstede is er een pad/voet(?)weg, iets voor café Den Oker waar er veel te hard gereden wordt. Het ANB Vlaams Brabant vraagt met aandrang om daar rustig te passeren zodat de overlast voor passanten en buurtbewoners minimaal blijft.

We vragen dan ook als Codegroen om ook daar de 10 geboden te respecteren.
Het staat buiten kijf dat de overheid zal optreden om misbruiken tegen te gaan indien de overlast aanhoudt.

Subscribe to codegroen RSS