De 10 geboden

Beste gebruikers van de onverharde weg…

Ecologie en respect voor de natuur en leefomgeving zijn niet meer uit de media en de gedachten van de gewone burger weg te slaan en daar is niets mis mee, integendeel. Het wordt wel tijd om eens een onderscheid te maken tussen natuur-liefhebbers en natuurextremisten want, zoals we allen weten, is extremisme nergens goed voor!
Daar waar de eerste groep wil genieten van de natuur, wil de tweede groep diezelfde natuur afschermen voor Jan- publiek en er een privé-aangelegenheid van maken, enkel ten behoeve van een kleine groep gelijkgestemden. Laat ons eerlijk zijn: iedere gebruiker van onverharde wegen wil op zijn eigen manier de pracht van de natuur beleven. Of dit nu te voet, op de fiets, te paard, met de 4x4, quad of enduro-motor gebeurt, iedereen heeft uiteindelijk recht op zijn stukje van de weg zolang het met onderling respect en respect voor net die prachtige natuur gebeurt. Het kan dan ook niet dat één groep de onverharde wegen (die nota bene openbare wegen zijn) voor zich gaat opeisen en zelfs gaat trachten ze te verbieden voor andere groepen gebruikers. Het kan nog veel minder dat hiervoor de grote noemer ecologie en milieu misbruikt wordt. Dit gebruiksrecht is waar CodeGroen voor opkomt . Door te bemiddelen en desnoods actie te voeren, willen we de rechten van alle gebruikers vrijwaren zodat iedereen zijn hobby in vrijheid, maar mét respect voor de anderen, kan beleven.

De 10 geboden


 1. Gebruik alleen onverharde wegen die zich ertoe lenen. Hou rekening met het gebruikte verplaatsingsmiddel en het moment in functie van drukte en gebruik door andere recreanten
  Bvb.: Mijdt een veldweg met een motorvoertuig als daar bvb. een wandeltocht doorgaat. Quads horen niet thuis op smalle voetwegen….

 2. Blijf op paden en wegen. Begeef u niet buiten of naast bestaande wegen en paden.

 3. Maak er geen wedstrijd van, wedstrijden horen thuis op permanente omlopen. Wedstrijden in de natuur kunnen tevens uzelf en andere in gevaar brengen.

 4. Hou rekening met omwonenden en andere recreanten. Ga geen rondjes draaien met motor voertuigen in dezelfde buurt. Wees hoffelijk ten opzichte van andere weggebruikers, verminder uw snelheid en hou desnoods halt. Wees voorzichtig in de buurt van paarden,deze kunnen opschrikken. Ga verantwoord aan de kant staan en leg uw voertuig stil,laat ruiters en dieren passeren en vervolg dan uw weg.

 5. Respecteer natuurreservaten, privé domeinen en landbouwgronden. Heb ook respect voor andermans goed: oa. landbouwgewassen, voortuintjes, afsluitingen…

 6. Respecteer de staat van de wegen en paden. Maak van een veldweg geen ‘permanent’ circuit. Trek geen ‘sporen’ in aangelegde wandelpaden. Maak de weg niet breder dan hij is (bvb. rond waterplassen… )

 7. Maak niet te veel lawaai. Lawaai is dé nummer één van de klachten! Stoor de omgeving niet met overbodig lawaai! Aanpassingen aan uw rijtuig zodat die meer geluid veroorzaken zijn uit de boze. Plaats uitsluitend gehomologeerde dempers.

 8. Pas uw rijstijl en uitrusting aan uw omgeving en omstandigheden aan. Wees dubbel voorzichtig bij het passeren van wandelaars met kinderen of dieren. Hou rekening met waterplassen en stofwolken bij het passeren van andere weggebruikers.

 9. Respecteer de wetgeving. Maak alleen gebruik van voertuigen die voldoen aan de wettelijke normen. Wij zijn geen "outlaw’s", gedraag u ook zo!

 10. Zorg ervoor dat u een correct verzekerd bent. Zorg dat u steeds een geldig groen verzekeringsbewijs bij hebt, een motorvoertuig dat onverzekerd gebruikt wordt op de openbare weg kan verbeurd verklaard worden!


En vergeet niet:

Groeten kost geen geld !!